Apzinoties savas darbības globālos mērogus un ietekmi uz vidi, Yokohama jau kopš deviņdesmito gadu sākuma pievērš īpašu uzmanību saudzīgai dabas resursu izmantošanai un riepu energoefektivitātes uzlabošanai. Tādi projekti, kā BluEarth, Zenvironment un Forever Forest atstāj reālu, taustāmu labumu, kas pozitīvi ietekmē faktiski ikvienu dzīvu radību uz planētas.

BluEarth

BluEarth ir globāla mēroga koncepcija, kuras centrā ir Yokohama BluEarth degvielu taupošo riepu modeļi – dabai, cilvēkam un sabiedrībai draudzīgas riepas. Mērķis tiek sasniegts, uzlabojot riepu aerodinamiku, izmantojot vieglākus un izturīgākus materiālus, kā arī mainot riepas uzbūvi kopumā. Pateicoties tam, tiek samazināta rites pretestība un nevajadzīgi enerģijas zudumi (finansiāls ietaupījums), riepas darbmūžs pagarinās (lielāks nobraukums), bet trokšņu līmenis – samazinās (mazāk stresa). Turklāt, BluEarth ietvaros veiktie uzlabojumi tiek izmantoti arī citu modeļu ražošanā.

Zenvironment

Zenvironment ir kompānijas Yokohama izveidota ilgtspējīgas attīstības koncepcija. Tā balstās idejā, ka ir iespējams vienlaicīgi attīstīt tehnoloģiju un taupīt resursus. Praktiski tā tiek realizēta, izstrādājot jaunas riepu karkasa konstrukcijas, jauna dizaina protektorus, radot unikālus kompozītmateriālus un pārkārtojot ražošanas procesu. Rezultātā tiek tērēts mazāk resursu un materiālu, kā arī rodas mazāk atkritumu, kas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz vidi. Papildus tam, kļūst iespējams samazināt gatavās riepas cenu.

Grand Design 100

2006. tika pieņemts vidēja termiņa menedžmenta plāns Grand Design 100, kas paredz padarīt Yokohama par globāla mēroga kompāniju ar 1 triljona jenu (~7,4 miljardi eiro) gada ienākumiem. Vienlaikus visām tās ražotajām riepām jābūt videi draudzīgām. Vēlāk gan ir notikušas zināmas atkāpes, taču jau 2017. gadā ir izdevies sasniegt nulles izmešu līmeni galveno produkcijas grupu (riepas pasažieru un kravas automašīnām, kā arī autobusiem) ražošanā.

Forever Forest

Sadarbībā ar plaši pazīstamo japāņu ekologu Dr. Akiru Mijavaki, uzņēmums Yokohama 10 gadu laikā realizēja ambiciozu projektu “Forever Forest”. Tas paredzēja iestādīt 500 000 koku 17 vietās visā pasaulē – Japānā, Filipīnās, Ķīnā, ASV un Taizemē. Mērķis tika sekmīgi sasniegts 2017. gadā, taču koku stādīšanas pasākumi vairākās valstīs turpinās joprojām.